Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Městská knihovna Hostomice se ve spolupráci se ZŠ P. Lisého Hostomice a MŠ a ZŠ Osov opět zapojila do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který každoročně vyhlašuje Sdružení knihovníků a informačních pracovníků SKIP pro žáky 1. ročníků. Během školního roku děti z prvních tříd několikrát navštívily knihovnu a zúčastnily se připraveného programu. Součástí projektu byla také beseda…

Návštěva dětí z MŠ Hostomice v knihovně

Návštěva dětí z MŠ Hostomice v knihovně

V březnu navštívily knihovnu děti z Mateřské školy Hostomice. Nejdříve přišla třída nejmenších Žluťásků i s nejmladším dvouapůlletým Filípkem, po nich třída starších Ohniváčků. Jako třetí přišli Modrásci, nejstarší děti převážně předškolního věku. Na začátku programu se děti seznámily s prostředím knihovny. Potom jsme si povídali o knížkách, které mají doma, a jak s nimi správně zacházet. Dále přišly na…

Setkání prvňáků se spisovatelkou

Setkání prvňáků se spisovatelkou

I v tomto školním roce zapojila knihovna ve spolupráci se základními školami z Hostomic a Osova prvňáčky do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který již po patnácté vyhlásilo Sdružení knihovníků a informačních pracovníků SKIP. V rámci projektu navštíví žáčci prvních tříd během roku několikrát knihovnu, součástí je také beseda se spisovatelem. Naše pozvání…

Vánoční besedy v knihovně

Vánoční besedy v knihovně

V předvánočním čase uspořádala Městská knihovna Hostomice besedy pro žáky 1. – 5. ročníku ZŠ P. Lisého Hostomice. S dětmi jsme si povídaly o Adventu a českých vánočních zvycích, vyluštily jsme vánoční osmisměrku, poslechly si koledy a s některými si i zazpívaly. Součástí programu byla samozřejmě i vánoční pohádka, starší děti se seznámily s tvorbou Josefa Lady. Potom si děti vyrobily vánoční přání pro…

Podzimní besedy v knihovně

Podzimní besedy v knihovně

V průběhu měsíce listopadu navštívilo hostomickou knihovnu postupně 9 tříd prvního stupně základních škol Hostomice a Osov. Mladší žáčci si poslechli příběh Medvídka Pú s názvem Dýňové překvapení, pro starší bylo připraveno povídání o knize Aleny Mornštajnové Strašidýlko Stráša. Vyprávěli jsme si také o Dušičkách a Halloweenu, děti sdělovaly své zážitky z halloweenských oslav a vyrobily si ozdobný zápich do květináče. Na konci…

Páťáci opět v knihovně

Páťáci opět v knihovně

První beseda pro školáky se v tomto školním roce uskutečnila v pátek 16. září 2022. Knihovnu postupně navštívily obě páté třídy ZŠ P. Lisého Hostomice. Nejdříve jsme si povídali o cestě knihy od autora až do rukou čtenáře – jak vlastně kniha vzniká a kdo všechno se na jejím vzniku podílí. Učili jsme se vyhledávat informace o vydání v tiráži…

Besedy pro 2., 3. a 4. třídu ZŠ Hostomice

Besedy pro 2., 3. a 4. třídu ZŠ Hostomice

V měsíci červnu navštívili postupně naši knihovnu žáci 2., 3., 4.A a 4.B třídy ZŠ Pavla Lisého Hostomice. Povídali jsme o spisovateli Miloši Kratochvílovi a jeho knižní sérii Pachatelé dobrých skutků. Děti se seznámily s hlavními hrdiny knih z této série, poslechly si několik humorných ukázek a vypracovaly pracovní list. Aby se mohly i o prázdninách zakousnout do nějaké zábavné…

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pátek 10. 6. 2022 byli v naší knihovně pasováni prvňáčci ze ZŠ P. Lisého Hostomice a ZŠ Osov na čtenáře. Na tuto slavnostní chvíli za námi přiletěla Beruška Eliška, která si s dětmi zazpívala několik písniček a naučila je jednu zbrusu novou. Potom děti složily slib rytířů Řádu čtenářského a zarecitovaly básničku, kterou si pro tuto příležitost připravily. Beruška…