Odlož mobil v knihovně
|

Odlož mobil v knihovně

Svůj starý a nepotřebný mobil můžeš nyní odložit v knihovně. Tříděním elektroodpadu pomůžeš životnímu prostředí, protože telefon bude odborně zrecyklován nebo využit na náhradní díly, osobní data budou zlikvidována. Za každý odevzdaný mobilní telefon bude společností Remobil, z.s. věnováno 10 Kč na dobročinné účely. Navíc se můžeš zúčastnit soutěže o poukázku na nákup knih v hodnotě 2.000, 1.500 nebo 1.000…

Informační lekce pro 4. třídu ZŠ Hostomice

Informační lekce pro 4. třídu ZŠ Hostomice

Jako první v novém školním roce navštívila knihovnu 4. třída ze ZŠ P. Lisého Hostomice. Během hodinové informační lekce jsme si povídali o tom, jak vzniká kniha a kdo všechno se na jejím zrodu podílí, a to od okamžiku zrodu nápadu v hlavě autora až do chvíle, kdy ji my čtenáři držíme ve svých rukách. Řekli jsme si, které údaje…

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Městská knihovna Hostomice se ve spolupráci se ZŠ P. Lisého Hostomice a MŠ a ZŠ Osov opět zapojila do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který každoročně vyhlašuje Sdružení knihovníků a informačních pracovníků SKIP pro žáky 1. ročníků. Během školního roku děti z prvních tříd několikrát navštívily knihovnu a zúčastnily se připraveného programu. Součástí projektu byla také beseda…

Návštěva dětí z MŠ Hostomice v knihovně

Návštěva dětí z MŠ Hostomice v knihovně

V březnu navštívily knihovnu děti z Mateřské školy Hostomice. Nejdříve přišla třída nejmenších Žluťásků i s nejmladším dvouapůlletým Filípkem, po nich třída starších Ohniváčků. Jako třetí přišli Modrásci, nejstarší děti převážně předškolního věku. Na začátku programu se děti seznámily s prostředím knihovny. Potom jsme si povídali o knížkách, které mají doma, a jak s nimi správně zacházet. Dále přišly na…

Setkání prvňáků se spisovatelkou

Setkání prvňáků se spisovatelkou

I v tomto školním roce zapojila knihovna ve spolupráci se základními školami z Hostomic a Osova prvňáčky do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který již po patnácté vyhlásilo Sdružení knihovníků a informačních pracovníků SKIP. V rámci projektu navštíví žáčci prvních tříd během roku několikrát knihovnu, součástí je také beseda se spisovatelem. Naše pozvání…