Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Městská knihovna Hostomice se ve spolupráci se ZŠ P. Lisého Hostomice a MŠ a ZŠ Osov opět zapojila do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který každoročně vyhlašuje Sdružení knihovníků a informačních pracovníků SKIP pro žáky 1. ročníků. Během školního roku děti z prvních tříd několikrát navštívily knihovnu a zúčastnily se připraveného programu. Součástí projektu byla také beseda…

Cestopisná přednáška S Radkou na cestách

Cestopisná přednáška S Radkou na cestách

Srdečně Vás zveme na cestopisnou přednášku Radky Darebné s názvem S Radkou na cestách, která se bude konat v úterý 18. dubna 2023 od 15 hodin v obřadní síni MěÚ Hostomice. Těšit se můžete na zajímavé vyprávění, krásné fotografie a ukázky ze stejnojmenné knihy, kterou na místě můžete vyhrát, nebo si ji zakoupit. Přijďte s námi procestovat 5 kontinentů!

Návštěva dětí z MŠ Hostomice v knihovně

Návštěva dětí z MŠ Hostomice v knihovně

V březnu navštívily knihovnu děti z Mateřské školy Hostomice. Nejdříve přišla třída nejmenších Žluťásků i s nejmladším dvouapůlletým Filípkem, po nich třída starších Ohniváčků. Jako třetí přišli Modrásci, nejstarší děti převážně předškolního věku. Na začátku programu se děti seznámily s prostředím knihovny. Potom jsme si povídali o knížkách, které mají doma, a jak s nimi správně zacházet. Dále přišly na…