Kniha pamětní

Knihu pamětní pana učitele Františka Ruprechta z roku 1901
věnoval Městskému úřadu v Hostomicích
hostomický rodák pan MUDr. Luboš Triner,
který v současné době žije v USA.