Setkání prvňáků se spisovatelkou

I v tomto školním roce zapojila knihovna ve spolupráci se základními školami z Hostomic a Osova prvňáčky do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který již po patnácté vyhlásilo Sdružení knihovníků a informačních pracovníků SKIP. V rámci projektu navštíví žáčci prvních tříd během roku několikrát knihovnu, součástí je také beseda se spisovatelem.

Naše pozvání tentokrát přijala spisovatelka Anna Langerová, která dětem přečetla ukázku ze své knihy Práskovník Pepa. Po čtení následovala čtenářská dílnička, při níž si děti pod vedením paní spisovatelky nakreslily svoji první “knížku”. Každá z knížek, která takto vznikla, měla svůj nezaměnitelný příběh, a protože je dětská fantazie kouzelně bezbřehá, byly to příběhy originální a velmi nápadité. Na závěr si prvňáčci svoje dílka navzájem představili.

Na konci května bude projekt zakončen slavnostním pasováním prvňáků na čtenáře, kterého se zúčastní další autorka dětských knížek Petra Martišková.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii .

Podobné příspěvky