Městská knihovna Hostomice

Informace pro čtenáře

Městská knihovna Hostomice je veřejná knihovna zaměřená na čtenáře
všech věkových skupin. Ve fondu knihovny čtenáři najdou knihy,
časopisy a audioknihy.

Knihovní fond obsahuje 14 tisíc svazků.
Čtenáři si z nich mohou vybírat i prostřednictvím online katalogu.

Knihovnice

V knihovně Vám s výběrem knih ráda pomůže a nabízené služby poskytne knihovnice Ing. Jiřina Šebková.

Knihovna je institucionálním členem Svazu knihovníků
a informačních pracovníků SKIP.

Opakovaně se zapojujeme do projektu
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. V rámci tohoto projektu probíhá pasování prvňáčků na čtenáře.
Foto z akce ve fotogalerii

V roce 2021 jsme se poprvé připojili
k mezinárodní knihovnické akci pro děti Noc s Andersenem.
Foto z akce ve fotogalerii