Informační lekce pro 4. třídu ZŠ Hostomice

Jako první v novém školním roce navštívila knihovnu 4. třída ze ZŠ P. Lisého Hostomice. Během hodinové informační lekce jsme si povídali o tom, jak vzniká kniha a kdo všechno se na jejím zrodu podílí, a to od okamžiku zrodu nápadu v hlavě autora až do chvíle, kdy ji my čtenáři držíme ve svých rukách. Řekli jsme si, které údaje můžeme najít v tiráži knihy, což si děti prakticky vyzkoušely při doplňování pracovního listu. Vysvětlili jsme si, jakým způsobem jsou řazeny a označeny knihy v hostomické knihovně. Žáci tak měli možnost blíže se seznámit s knižním fondem knihovny, ze kterého si mohou vybrat knihu pro přípravu referátu do hodiny literatury. Zájemci si odnesli přihlášku do knihovny, ti, co již čtenáři jsou, si mohli rovnou vypůjčit knihu domů.

Fotografie z akce najdete ve Fotogalerii.

Podobné příspěvky