Z historie Hostomic

Střípky z historie města

  • 1343 – první písemná zmínka o městě – 3. 5. 1343 potvrzena stará privilegia městečka Hynkem Berkou z Dubé
  • 1357 – císař Karel IV. udělil Hostomicím titul Královské ochranné a svobodné městečko a Hostomice byly připojeny ke karlštejnskému panství (až do r. 1848)
  • 1639 – město bylo vypáleno Švédy
  • 1738 – císař Karel VI. povýšil městečko na město a přidělil mu znak korunovaného českého lva v červeném poli
znak města Hostomice
  • 1817 – založen spolek divadelních ochotníků, který nastudoval a sehrál řadu oper. Činnost spolku pokračovala kromě obou světových válek až do r. 1962.
  • 1822 – postavena školní budova (dnešní pošta). Ve 2. pol. 19. stol. se ve městě se rozvíjí cvočkařství, hrnčířství a zemědělství. Byl zde pivovar, cihelna a pily.
  • 1849 – založení spolku Slovanská lípa a knihovny
  • 1866 – vzpoura hostomických cvočkařů
  • 1899 – položen základní kámen k nové škole, která byla otevřena již v r. 1900
  • Po 2. světové válce se město rozrůstá o přilehlé obce Bezdědice, Lštěň a Radouš.