Páťáci opět v knihovně

První beseda pro školáky se v tomto školním roce uskutečnila v pátek 16. září 2022. Knihovnu postupně navštívily obě páté třídy ZŠ P. Lisého Hostomice. Nejdříve jsme si povídali o cestě knihy od autora až do rukou čtenáře – jak vlastně kniha vzniká a kdo všechno se na jejím vzniku podílí. Učili jsme se vyhledávat informace o vydání v tiráži knihy, což si žáci prakticky vyzkoušeli při doplňování pracovního listu. Potom jsme si vyprávěli o tom, jaké knihy děti rády čtou a jaké si mohou vypůjčit v naší knihovně. Ti, kteří již patří mezi naše čtenáře, odcházeli z besedy s vypůjčenou knihou, jiní si domů odnesli alespoň přihlášku, aby si mohli knihu vypůjčit při příští návštěvě knihovny. V závěru měly děti možnost nahlédnout nebo se i začít do některé z publikací, které knihovna nabízí.

Podobné příspěvky