Přednáška Spisovatelé našeho regionu pro členy STP

V úterý 17. 1. 2023 uspořádala knihovna pro členy Svazu tělesně postižených přednášku na téma Spisovatelé našeho regionu. Posluchači se dozvěděli informace o osobnostech z naší historie, které byly svým životem nebo svou tvorbou spojeny buď přímo s Hostomicemi nebo s jejich blízkým okolím. Kromě základních biografických údajů byli účastníci přednášky seznámeni s literární tvorbou každého z autorů a s fotografiemi týkajícími se dané osobnosti. Návštěvníci měli také možnost prohlédnout si knihy a audioknihy probíraných spisovatelů, které má knihovna ve svém knižním fondu. V některých případech byla přednáška doplněna o audio ukázku z díla autora. Se 13 osobnostmi jsme prošli celkem čtyřmi stoletími – začali jsme stoletím současným a skončili ve století osmnáctém. Příjemná atmosféra akce byla podpořena drobným občerstvením. Myslím, že jsme si společné odpoledne hezky užili.

Více o některých osobnostech najdete na našich webových stránkách: významné osobnosti Hostomic

Fotografie z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii

Podobné příspěvky